กิจกรรมรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

ในวันที่ 10 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ชั้น 3

อาคารโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d