บริการวิชาการ ณ เทศบาลเมืองแสนสุข


วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองแสนสุข คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุขและชมรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการตาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดให้มีการคุมกำเนิดสัตว์ ด้วยการผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญ รวมทั้งภัยคุกคามจากสัตว์จรจัด ป้องกันการแพร่ระบาดและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีนายณรงค์ชัย คุมปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อีกด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d