เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ จาก 2 กลุ่มงาน เพื่อมาบรรยายลักษณะงานสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 และ ชั้นปีที่ 6 ได้แก่

🔹สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) นำโดย นายสัตวแพทย์ปราน อัสมิมานะ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ สพส. ได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานสัตวแพทย์ด้านการควบคุมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ งานสัตวแพทยสาธารณสุข บทบาทและหน้าที่ของสัตวแพทย์ด้านความปลอดภัยอาหาร การจัดการสุขศาสตร์เนื้อสัตว์และการตรวจเนื้อ

🔹ด่านกักสัตว์ชลบุรี กองสารวัตรและกักกัน นำโดย นายสัตวแพทย์รัชพล อินทร์สุข ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ที่ได้บรรยายภารกิจงานสัตวแพทย์ด้านการควบคุม ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้าราชอาณาจักร ของด่านกักกันสัตว์ ท่าเรือแหลมฉบัง

นอกจากนี้ หน่วยงานทั้ง 2 ของกรมปศุสัตว์ได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานนายสัตวแพทย์ (พนักงานราชการ) ของทั้งสองกลุ่มงานที่กำลังจะเปิดรับสมัคร สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ และ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่สนใจฝึกงานสัตวแพทย์ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ยื่นเอกสารเพื่อขอฝึกงานและสุดท้ายสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้นำตัวอย่างสินค้าไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออก มาประกอบอาหารให้น้องนักศึกษาได้ชิม โดยบรรยากาศตลอดช่วงการพบปะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d