งานทำบุญ วันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2566


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d