ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

เข้าร่วมงานตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

ณ ลานชั้น 3 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d