ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

จัดโครงการเยี่ยมชมเชิงวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เพื่อเป็นการสร้างเสริสประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน โดยเป็นแนวทางหนึ่งในการตัดสินใจ

เลือกเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไปในอนาคต

⭐ ภาพบรรยากาศภายในโครงการฯ เพิ่มเติม ⭐

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d