เมื่อเชื้อดื้อยานั้นกลายเป็นเรื่องที่ลุกลาม มาถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านไปแล้ว

  • เมื่อสถานการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะ (antibiotics) นั้นได้ลุกลามมาถึงสัตว์เลี้ยงแล้ว เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อจนเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนั้นแทบจะไม่ตอบสนองต่อยา ส่งผลทำให้เชื้อแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ได้มีการพัฒนาปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้แม้ว่าจะมียาเหล่านี้ก็ตาม

  • ส่งผลทำให้ยารุ่นเก่าๆราคาสมเหตุสมผลนั้นจะเริ่มใช้ไม่ได้สำหรับเชื้อบางชนิด และทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆที่รุนแรงขึ้น และมีราคาแพงขึ้นตามประสิทธิภาพความต้านทานของเชื้อนั้นๆ

  • ในอนาคตเราจะเหลือยาปฏิชีวนะอีกกี่ตัว ที่สามารถใช้อย่างปลอดภัยและมีราคาสมเหตุผลต่อการรักษา

** จากข้องมูลข้างต้นที่กล่าวมา หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะ จำเป็นต้องมีการทดสอบหาเชื้อดื้อยา **

** เพื่อลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็น **

〈 ตัวอย่างเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นระหว่างทำการทดสอบหาเชื้อดื้อยา 〉

โดยสามารถส่งตัวอย่างเข้ามาทดสอบหาเชื้อดื้อยาได้ที่ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ Line ID : @319simjg

เรียบเรียงโดย


วิภาา เขียวสลับ

ศรุต ม่วงศรี

05/07/64