โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564


ทีมบริการวิชาการ นำโดย อ.น.สพ.ดร.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กอ่นออกโครงการสัตวแพทย์อาสา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d