โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564


ทีมบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d