โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564


คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุตสัตวแพทย์ และเทศบาลเมืองมาบตาพุต จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชนภาคตะวันออก ในวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ.2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d