โครงการบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์วจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอวัฒนานคร จัดโครงการสัตวแพทย์อาสา บริการวิชาการ ทำหมัน ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 21-26 มีนาคม พ.ศ.2564


คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d