บริการวิชาการ ณ ตำบลห้วยกะปิ


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยมี นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ให้เกียรติมาร่วมพบปะ ให้กำลังใจ พร้อมมอบเกียรติบัตร​ แก่อาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการดำเนินการ ทั้งนี้ มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมัน จำนวนทั้งสิ้น 55 ตัว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d