โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ในชุมชนภาคตะวันออก


คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ในชุมชนภาคตะวันออก เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ จึงให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและการจัดการสุขภาพสัตว์ และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d