งานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2565


วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ และคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดและตัดสินกระบือพื้นเมืองชลบุรี งานวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d