โรคบิดในไก่ (Coccidiosis)

โรคทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและมีการแพร่กระจายเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อม

1. เกิดจากการกิน Sporulated oocyst (โอโอซิสต์ระยะติดต่อ) ที่อยู่ในฟาร์มหรือถูกนำมาจากฟาร์มอื่นๆและทำลายเยื่อเมือกของลำไส้ ทำให้ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกหรือเลือด

2. วงจรชีวิตของเชื้อบิดจะมีความแตกต่างกันตามสายพันธ์ รวมไปถึงการก่อโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์

3. การใช้วัคซีนจะไม่ได้ผลดี เมื่อให้ร่วมกับอาหารสำเร็จรูปที่มีการผสมยาต้านบิด

4. ปัจจุบันการใช้ยากันบิดได้ลดน้อยลงไป และอาจมีการห้ามยาทุกชนิดผสมอาหารในอนาคต

5. นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาสารทดแทนยากันบิดที่สามารถใช้อย่างปลอดภัยและราคาสมเหตุสมผล

การวินิจฉัย

1. ดูจากอาการสัตว์ที่แสดงออกมา โดยเฉพาะการสังเกตอุจจาระของไก่

2. ทำการผ่าซากเพื่อดูรอยโรคที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส้ ซึ่งเชื้อแต่ละสายพันธุ์จะก่อโรคที่ตำแหน่งจำเพาะเจาะจง

3. ตรวจหา Oocyst จากอุจจาระของไก่ โดยวิธี Simple Floatation Method หรือ McMaster Chamber Method

เราจะรักษาโรคบิดในไก่ได้อย่าไร

1. ควรรักษาตั้งแต่เริ่มป่วยจะได้ผลดีกว่า

2. ใช้ยาต้านบิด (Anticoccidial Drugs) มีคุณสมบัติทั้งในด้านการฆ่าเชื้อหรือการยับยั้งเชื้อบิด ซึ่งขึ้นกับขนาดของยาและระยะเวลาในการให้ยา

3. ยาต้านบิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดให้รวมกันไม่ได้

(ตัวอย่างเชื้อ Eimeria spp. ที่พบในการตรวจหาโรคบิด)

โดยสามารถส่งตัวอย่างเข้ามาตรวจหาโรคบิดของไก่ได้ที่ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ line ID:@31asimjg

เรียบเรียงโดย


อรชร แก้วช่วย

02/12/65

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d