งานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2566

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีและคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ประธานชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ผู้แทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2566 ณ เซ็นทรัล ศรีราชา
🙏🙏ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีมา ณ โอกาสนี้🙏🙏
🔵 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา
🔵 กรมปศุสัตว์
🔵 ชมรมสัตแพทย์ภาคตะวันออก
🔵 บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
🔵 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
🔵 บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
🔵 โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน
🔵 คลินิกเมืองชลสัตวรักษ์
🔵 โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา
🔵 สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ
🔵 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
⭐️ภาพบรรยายกาศภายในงาน เพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/v9DXC
⭐️ภาพบรรยายกาศภายในงาน เพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/iYZU0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d