โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช้อป ประจำปี 2566


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้า่รวมโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช้อป ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก และได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษาโดย 🔵 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 🔵

🙏🙏 ขอขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏

⭐️ภาพบรรยายกาศภายในงาน เพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/P46oq

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d