โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566


ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d