ในวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการบริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์

โดยมี อ.น.สพ.อธิคม ชินอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่

และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d