รอบที่ 3 Admission
รอบที่ 3 Admission
SOP,สำนักงานคณบดี
SOP,สำนักงานคณบดี
SOP,โรงพยาบาลสัตว์
SOP,โรงพยาบาลสัตว์
รอบที่ 2 Quota 67
รอบที่ 2 Quota 67
รอบที่ 2 ปวช.ปวส. 67
รอบที่ 2 ปวช.ปวส. 67
NO GIFT POLICY (2)
NO GIFT POLICY (2)
ผ่านการรับรองปริญญา คณะสัตวแพทย์
ผ่านการรับรองปริญญา คณะสัตวแพทย์
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสุนทุนการศึกษา DONATION
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสุนทุนการศึกษา DONATION
เชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ donation
เชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ donation
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสับสนุนวัสดุการเรียนการสอน donation
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสับสนุนวัสดุการเรียนการสอน donation
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

พระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

คู่มือปฏิบัติงาน (SOP)

Faculty of Veterinary Medicine

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการวิชาการ

หน่วยงานภายใน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งภาคตะวันออก

ด้านสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์