Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์

สาขาวิชา

  • สัตวแพทยศาตรบัณฑิต

  • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หน่วยงานภายใน

  • สำนักงานคณบดี

  • ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

  • หน่วยชันสูตร

  • หน่วยพยาธิวิทยา

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 038-358137

ต่อ 1484 , 1485 (สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์)

E-mail : dvm_rmutto@hotmail.com

www.vet.rmutto.ac.th