รอบที่ 4 Direct Admission
รอบที่ 4 Direct Admission
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสุนทุนการศึกษา DONATION
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสุนทุนการศึกษา DONATION
เชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ donation
เชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ donation
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสับสนุนวัสดุการเรียนการสอน donation
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสับสนุนวัสดุการเรียนการสอน donation
รอบ 4 ปวช. ปวส.
รอบ 4 ปวช. ปวส.
ป.โท 1-2566
ป.โท 1-2566
รอบ 3 Admission (ม.6)
รอบ 3 Admission (ม.6)
SOP,สำนักงานคณบดี
SOP,สำนักงานคณบดี
SOP,โรงพยาบาลสัตว์
SOP,โรงพยาบาลสัตว์
NO GIFT POLICY (2)
NO GIFT POLICY (2)
ผ่านการรับรองปริญญา
ผ่านการรับรองปริญญา
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มาตรการหอพัก
มาตรการหอพัก
แผนปฏิบัติcovid-19 BN
แผนปฏิบัติcovid-19 BN
อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ศิษย์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

คู่มือปฏิบัติงาน (SOP)
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
FACEBOOK

หน่วยงานภายใน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งภาคตะวันออก

ด้านสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก